* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

СТРАТЕГІЯ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ХОЛДИНГОВОЇ ГРУПИ

Головним принципом довгострокової стратегії розвитку холдингової групи “Śnieżka” на найближчі роки є досягнення позиції лідера в сегменті декоративних фарб у Центрально-Східній Європі, особливо що стосується  польського, українського і білоруського ринків.

Здійснення цієї мети буде реалізовуватись шляхом подальшого пристосування пропозиції до потреб споживачів на місцевих ринках окремих країн. У процесі досягнення позиції лідера ринку фарб і лаків у Польщі, а також у Східній Європі істотним буде зростання продажів за сучасними каналами дистрибуції.

Стратегія розвитку групи “Śnieżka”  започатковує особливу активність в трьох напрямках:

  • зростання частки виробів, що постачаються через товариства холдингової групи до сучасних каналів збуту, тобто мереж будівельних маркетів (DIY),як у Польщі, так і в Україні та Росії,
  • продовження програми створення і перебудови мережі партнерських магазинів в Польщі, а також на ключових зарубіжних ринках,
  • інвестиційна діяльність,  пов'язана з потенційними можливостями залучення клієнтів у Центрально-Східній Європі.

Окрім цього, холдингова група “Śnieżka”   має намір розвивати експорт шляхом завоювання нових ринків, а також розширення портфоліо марок Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo-Tech, Beston, Proximal.

НАШІ ЦІЛІ:

  • постійне вдосконалення ринкової пропозиції,
  • налагодження міцних і дружніх стосунків,  що опираються на взаєморозуміння та довіру, як з торгівельними партнерами, працівниками, акціонерами, так і з споживачами,
  • підтримка торгівельних партнерів, дистриб’юторів і роздрібних торгівців у сфері інформації, маркетингу і навчання, з переконанням, що завдяки тісній співпраці можна підвищувати значимість власної компанії,
  • розбудова і постійна модернізація машинного парку, виробничих ліній, складів та технічних засобів.

Керівництво головного Товариства підтверджує, що намічені цілі холдингової групи будуть і надалі послідовно реалізовуватись. Гармонійний розвиток, який відповідає прийнятій стратегії, повинен дати змогу холдинговій групі досягти провідних позицій на конкурентних ринках.

Вирішальним чинником успіху марки “Śnieżka” ми вважаємо створення спільноти людей, котрі ототожнюються з компанією - працівників, підрядників, акціонерів, а також її клієнтів.

Щодня ми прагнемо реалізовувати певні заходи для того, щоб “Śnieżka”  ідентифікувалася як компанія, що твориться людьми, сповненими ентузіазму і гарних ідей, а також добросовісних і гідних довіри.